Od 16.7 - 28.7 CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ.Expedice balíku od 29.7.Děkujeme za pochopení

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Dodavatel
Musclenutrition s.r.o
Mlýnská 523
798 17 Smržice

IČ: 02399440
DIČ: CZ02399440

Kontaktní údaje                             
Mobil: 00420 731 501 607

E-mail: info@dymatizeonline.cz

Na e-maily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 12 hodin, nejdéle však do 3 dnů.

EET informační oznámení:

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

Údaje v případě platby převodem v CZK:

Číslo účtu: 107-6282360297/0100

IBAN účtu: CZ63 0100 0001 0762 8236 0297

BIC (SWIFT) účtu: KOMBCZPPXXX

Variabilní symbol: číslo Vaší objednávky

Údaje v prípade platby prevodom v EUR:

IBAN účtu: SK35 7500 0000 0040 2189 8970

BIC (SWIFT) účtu: CEKOSKBX

Variabilný symbol: Číslo Vašej objednávky

 

OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

 • Vážení zákazníci, uvedené texty ke zboží a složení postupně upřesňujeme, aby odpovídalo novým směrnicím EU. Omlouváme se, ale vzhledem k náročnosti této akce a nutné spolupráci s výrobci mohou tyto úpravy trvat delší dobu. Děkujeme za pochopení.
 • Seznam zboží na stránkách www.dymatizeonline.cz a www.dymatizeonline.sk je katalogem zboží doplňků pro sportovce . Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.
 • Prodejce si vyhrazuje právo pozměnit druh šejkru, trička, sling bag, gym bag, gym towel v akčních balíčcích v závislosti na aktuálním stavu skladových zásob.
 • K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy.
 • Zákazník má možnost měnit a doplňovat kontaktní, dodací nebo fakturační údaje (e-mailem nebo telefonicky) kdykoliv do samotného odeslání zásilky.
 • Po odeslání objednávky, zákazník již nemůže objednané zboží měnit, doplňovat ani stornovat.
 • Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu si může ověřit na stránce Doprava. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně dopravy, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.
 • Prodávající negarantuje dodání za ceny uvedené v internetovém obchodě v případě, že se jedná o chybu (přepis) při administraci obchodu nebo v případě, že se výrazně změní nákupní cena u dodavatele.
 • Kupující se koupí na e-shopu www.dymatizeonline.cz a www.dymatizeonline.sk zavazuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a souhlasí s nimi.
 • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

Zrušení objednávky

Dodavatel může bez udání důvodu (prostřednictvím e-mailu, SMS nebo telefonátem) zrušit objednávku zákazníka do momentu vyexpedování zásilky, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. V případě, že nastane výrazná změna ceny (změny cen jsou předmětem změny v závislosti na současném kurzu USD) u dodavatele popřípadě se zboží již nevyrábí či nedodává, prodávající bude kontaktovat kupujícího s upřesněním situace. Pokud kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu bude mu tato vrácena převodem na jeho účet.  Zákazník je povinen skontrolovat objednávku před tím než ji odešle!

Zaslání zboží

 • U zboží, které má být zákazníkovi zasláno zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem.
 • Závazným potvrzením objednávky je potvrzovací e-mail o přijetí objednávky. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

 

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době přepravcem, obvykle do 1-2 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Zákazník je však o případném prodloužení dodací lhůty včas informován. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám. Aktuální ceník dopravy zboží je uveden v sekci "doprava" nebo v sekci "košík".

Způsob uhrazení ceny za zboží

Zákazník má dvě možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím PPL služby, nebo poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod variabilním symbolem (uvádějte číslo objednávky), který platbu identifikuje. Platbu je též možné uskutečnit složenkou.

Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad.

Vrámci mezinárodního platebního styku nepřijímáme platby uskutečněné formou SHAa BEN. V případě, že nám budou bankou účtovány poplatky za přijatou platbu, budou zákazníkovi dodatečně vyúčtovány.

Převzetí zboží

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.

Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem

Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční doba a záruční list

 • Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží. V případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za niž byla sleva poskytnuta. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.
 • Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho části) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.
 • Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

 

 

Reklamace a práva z odpovědnosti za vady

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit součást nebo opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Práva z odpovědnosti za vady zboží se dále nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla:

 • mechanickým poškozením zboží
 • prokazatelně nedovolenými zásahy, živelnou katastrofou, mechanickým poškozením nebo byly-li odstraněny nebo poškozeny plomby v případě, že je zboží plombami opatřeno,
 • prokazatelně nesprávným užíváním,
 • užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu,
 • užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání,
 • prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci.

 

Ustanovení uvedená výše se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána; na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním; u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Za vadu dodaného zboží nelze považovat tzv. subjektivní nechutnost (nepoživatelnost) zboží, konzistenci, barvu, rozpustnost, pakliže toto vykazuje standardní známky poživatelnosti.

Při nákupu zboží s procházející nebo prošlou DMT (dobou minimální trvanlivostí) není možné reklamovat změny v konzistenci a struktuře, pakliže toto vykazuje standardní známky poživatelnosti.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Postup reklamace

Pokud chce zákazník reklamovat poškozené zboží koupené v internetovém obchodě www.dymatizeonline.cz a www.dymatizeonline.sk nebo nekompletní dodávku, vyplní formulář v sekci "Kontakt", kde uvede zejména typ výrobku, jeho kód, číslo prodejního dokladu, popis závady a požadovaný způsob vyřízení. Do tří pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu, či adresa, kam zákazník zašle reklamované zboží.

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

Postup v případě odstoupení od smlouvy

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu info@dymatizeonline.cz nebo písemně na adresu dodavatele. Při odstoupení je nutné uvést číslo faktury, účet kupujícího, na který mu bude poukázána částka. Při odstoupení je možné použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinností. 

Zákazník zašle zboží nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy zpět na adresu dodavatele (NE dobírkou), kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Zboží zaslané zpět dodavateli musí být v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a poskytnutých dokladů). Zákazník, v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal nebo bylo spotřebováno), musí kupující spotřebitel poskytnout prodávajícímu peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží pouze poškozeno, může dodavatel uplatnit vůči zákazníkovi právo na náhradu škody a započíst tento svůj nárok oproti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.

Podmínky pro odstoupení od smlouvy:

 • Zboží je nutné vrátit v původním nepoškozeném obalu, dle § 1837 odst. 1 písm. g) zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník zákazník nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (obalem se tedy nerozumí obal pro přepravu, ale uzavřený obal (plastová tuba či láhev přelepená fólií), v němž jsou doplňky pro sportovce přechovávány a narušením obalu není možné dále z hygienických důvodů zboží dále použít). 
 • Zboží nesmí být použité
 • Zboží musí být nepoškozené
 • Zboží musí být kompletní
 • Zboží nesmí být zasláno dobírkou
 • Dodavatel je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to v termínu 14 dnů od data odstoupení.

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

- Adresát (zde podnikatel vloží jméno a příjmení/obchodní firmu, adresu sídla a případně faxové číslo a e-mailovou adresu podnikatele):

- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)

- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů

- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

- Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

NEPŘEVZETÍ ZÁSILKY

Kvůli velkému množství falešných objednávek jsou všechny IP adresy monitorované našim speciálním systémem a kdykoliv jsou právně použitelné.

Nepřevzetím zásilky zasílané na dobírku ani v úložní době na depu nebo na výdejním místě (tzv. PPL ParcelShop) či při opakovaném doručení přepravcem, dojde k porušení kupní smlouvy. Protože zákazník je ze strany prodejce vždy elektronicky nebo telefonicky informován o odeslání balíku, může měnit adresu doručení předodesláním i do 7 dnů od obdržení zásilky přepravcem, veškeré argumentace či odůvodnění nepřevzetí (např. neobdržení oznámení apod.) jsou brána za zcela účelová. V případě nevyzvednutí zásilky bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami. 
Zákazník má možnost v tomto případě do 7 dnů aktivně požádat o opakované zaslání zásilky. Původní cena zásilky bude navýšena o částku podle skutečně vynaložených nákladů na nové doručení.

V případě nepřevzetí zásilky, neuhrazení objednávky, vzniklých nákladů, předá prodejce pohledávku advokátní kanceláři k právnímu vymáhání. Vymáhací proces je vstřícně nastaven tak, že zákazník má možnost vždy uhradit pouze zaviněnou škodu či náklady. Pokud však zákazník nekomunikuje, nehodlá škodu či vzniklé náklady uhradit, není schopen se s prodejcem jakkoliv smírně dohodnout, prodejci nezbývá než uplatnit pokutu dle těchto obchodních podmínek a pohledávku předat k právnímu vymáhání. Za takovou situaci nese plnou vinu zákazník a hradí také zvýšené náklady z důvodu svého počínání, které těmito průtahy ve vymáhání vznikají.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOTŘEBITELE

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem obchodní sdělení s novinkami . Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do "Můj účet".

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle emailovou zprávu na info@dymatizeonline.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

UPOZORNĚNÍ:

 • Před zahájením jakéhokoli tréninku nebo užíváním doplňku výživy se poraďte s Vaším sportovním lékařem.
 • Prodejce v žádném případě neodpovídá za škody způsobené nevhodným užíváním nebo skladováním.
 • Užívání doplňků výživy pouze na vlastní odpovědnost.
 • Doplňky výživy se nesmějí používat jako náhrada pestré stravy.Doplňky výživy nejsou vhodné pro registrované sportovce a osoby mladší 18 let.
 • Odesláním objednávky jste souhlasili s našimi obchodními podmínkami a také jste se obeznámili s těmito upozorněními.

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.